Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (PDF + Audio)

Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (PDF + Audio)
Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (PDF + Audio)
Link Download được cập nhật phía dưới bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ blog Sachhay365.net. Bạn cần tải tài liệu nào. Hãy nhắn tin cho chúng mình tại đây nhé

Tiếng Anh 11 sách mới thí điểm (trọn bộ tập 1, 2)

Sách Tiếng Anh 11 sách mới (trọn bộ tập 1, 2) là cuốn sách rất hữu ích trong quá trình học tập và rèn luyện môn tiếng anh. Sách giáo khoa tiếng anh 11 thí điểm do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo chương trình thí điểm Tiếng Anh do Bộ GD&ĐT ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật với nhà xuất bản Pearson. Sách mới được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó ưu tiên 2 kĩ năng nghe và nói. Với các bài học gần gũi và giáo dục.

Bộ Tiếng Anh lớp 11 sách mới được trình bày theo các phần: Getting Started, Language, Skills: Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication and Culture, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 11 chương trình của Bộ Giáo dục.

Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (PDF + Audio)
Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (PDF + Audio)

Nội dung Tiếng Anh 11 sách mới

Sách Tiếng anh 11 mới Tập 1

Unit 1: The Generation Gap – Khoảng cách thế hệ

 • Ngữ pháp – Động từ khuyết thiếu – Unit 1
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started – Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language – Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills – Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture – Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back – Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project – Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 2: Relationships – Các mối quan hệ

 • Ngữ pháp – Động từ nối – Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Ngữ pháp – Câu chẻ – Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started – Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language – Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project – Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 3: Becoming Independent – Trở nên độc lập

 • Ngữ pháp – To V theo sau danh từ/ động từ – Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 4: Caring For Those In Need – Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

 • Ngữ pháp – Thì quá khứ đơn – Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Ngữ pháp – Thì hiện tại hoàn thành – Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project – Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 5: Being Part Of Asean – Là một thành viên của ASEAN

 • Ngữ pháp – Danh động từ (Gerunds) – Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Ngữ pháp – State verbs (động từ chi trạng thái) – Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Sách Tiếng anh 11 mới Tập 2

Unit 6: Global Warming – Sự nóng lên toàn cầu

 • Ngữ pháp – Perfect Gerunds (Danh động từ hoàn thành) – Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Ngữ pháp – Perfect Participle (Phân từ hoàn thành) – Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture Unit 6 Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 6 Tiếng Anh 11 mới
 • Project – Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 7: Further Education – Giáo dục đại học

 • Ngữ pháp – Present Perfect Continuous(thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn) – Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and culture Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project – Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 8: Our World Heritage Sites – Những di sản thế giới

 • Ngữ pháp – Rút gọn mệnh đề quan hệ – Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and Culture Unit 8 Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 8 Tiếng Anh 11 mới
 • Project – Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 9: Cities Of The Future – Các thành phố trong tương lai

 • Ngữ pháp – Question tag (Câu hỏi đuôi) – Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 9 Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới
 • Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

 • Ngữ pháp – Câu tường thuật với to V/ Ving – Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 Tiếng Anh 11 mới
 • Getting started Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Language Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Skills Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Communication and Culture Unit 10 Tiếng Anh 11 mới
 • Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới
 • Project Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Đặc điểm của giáo trình Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới

Giáo trình được biên soạn bám sát chương trình Sách Giáo Khoa của Bộ Giáo Dục và Đạo Tạo phát hành.

Giáo trình gồm 10 bài học dựa trên các chủ đề đang được xã hội quan tâm (khoảng cách thế hệ, các mối quan hệ, công tác tình nguyên,v.v…)

Mỗi bài học đề bao gồm 5 phần nhằm tập trung phát triển các kĩ năng của học sinh (Nghe, Nói, Đọc, Viết và Giao Tiếp)

Kiến thức được bổ sung đồng đều, kết hợp nâng cao vốn từ vựng và rèn luyện kĩ năng giúp học sinh thành thạo các bài tập Ngữ pháp phục vụ cho các kì thi.

Các bài học đều được chèn trò chơi hoặc câu đố giúp học sinh vừa học vừa chơi, tăng hiệu quả của bài học.

Cuối mỗi bài học đều có phần Project (Dự án). Phần này vừa giúp học sinh vận dụng được những kiến thực đã học trong bài, vừa giúp học sinh nâng cao khả năng sáng tạo cho mỗi chủ đề vừa học.

Chương trình có 4 bài Review giúp học sinh ôn tập lại những kiến thức đã học trong 2 – 3 bài và thực hành một số bài tập ngữ pháp nâng cao nhằm tăng khả năng thông hiểu và vận dụng của học sinh.

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ đạt được:

 • Có khả năng đọc, hiểu những đoạn văn bản dài và làm các bài tập liên quan.
 • Nâng cao kĩ năng nghe và có thể nghe được nhiều chủ đề phong phú.
 • Có thể tự tin giao tiếp về những vấn đề liên quan tới đời sống xã hội.
 • Có thể viết thư, gọi điện, viết email cho bạn bè, người thân.
 • Xây dựng được một nền tảng ngữ pháp tương đối vững chắc

Tiếng Anh lớp 11 được chú trọng rất nhiều trong chương trình học THPT. Bởi đây là một bước chạy đà quan trọng cho con chuẩn bị ôn thi đại học. Cần nắm vững những kiến thức lý thuyết căn bản về ngữ pháp cũng như từ vựng. Để con tự tin tăng tốc về đích.

Link tải Tiếng Anh 11 sách mới Tập 1, Tập 2 (PDF + Audio)

Sách giáo khoa Tiếng Anh 11 thí điểm tập 1

Sách giáo khoa Tiếng Anh 11 thí điểm tập 2

Audio sách Tiếng Anh 11 thí điểm tập 1

Audio sách Tiếng Anh 11 thí điểm tập 2

Bí quyết học giỏi tiếng Anh lớp 11

Phải có niềm tin vào bản thân

Tiếng Anh lớp 11 là một chương trình khó. Vì vậy, có nhiều em học sinh đã bỏ cuộc với suy nghĩ “mình sẽ không học được đâu!”. Điều này cần loại bỏ ngay trong tư tưởng của các em. Các em nên nhớ rằng khả năng của con người là vô hạn. Chỉ cần có đủ niềm tin và sự nỗ lực, không gì có thể cản bước các em chinh phục môn tiếng Anh lớp 11.

Trước tiên, hãy đặt niềm tin vào bản thân. Sức mạnh từ những niềm tin đó sẽ là động lực. Thúc đẩy các em cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Lập kế hoạch chi tiết. Xây dựng động lực để cố gắng

Hãy xác định ước mơ của bản thân

Lớp 11 cũng là một thời điểm thích hợp cho các em nghĩ về dự định tương lai của mình. Hãy xác định ước mơ của bản thân. Vì có ước mơ, các em sẽ có thêm động lực để cố gắng hơn nữa.

Các em nên xây dựng một kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ

Lập kế hoạch chi tiết. Xây dựng động lực để cố gắng.

Học tiếng Anh lớp 11 là một quá trình. Các em nên xây dựng một kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ. Từ việc ôn luyện những kiến thức cũ. Học những điều mới lạ hay mở rộng tư duy ra khỏi sách giáo khoa.

Sắp xếp thời gian, kế hoạch hợp lý

Các em nên xây dựng một lịch trình học tập nghiêm túc và cố định. Đưa ra mục tiêu tự học bao nhiêu tiếng một ngày? Hay là chất lượng ôn tập đạt được bao nhiêu trong một khoảng thời gian? … Việc sắp xếp thời gian, kế hoạch hợp lý cũng giúp các con chuẩn bị tốt hơn cho chương trình tiếng Anh lớp 12 sắp tới.

Học đầy đủ các kỹ năng

Các em học sinh nên luôn luôn ghi nhớ rằng: Học tiếng Anh không chỉ để thi. Học tiếng Anh còn là sự chuẩn bị cho tương lai. Vì thế, ngay từ những cấp học thấp hơn, hay cụ thể là đối với chương trình tiếng Anh lớp 11. Các em phải cố gắng rèn luyện tất cả các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết,…

Học đều ở mọi kỹ năng, bỏ qua suy nghĩ học để thi. Điều này sẽ giúp các con có tinh thần học tập, ôn luyện hơn. Không có suy nghĩ học chống đối, hay học lệch.

Luôn học từ những nguồn chính thống. Đảm bảo tính chính xác cao của nguồn học liệu

Các vấn đề về lựa chọn tài liệu học tập

Hiện nay, các bậc phụ huynh và các em học sinh có tâm lý học càng nhiều càng tốt. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, số lượng phải luôn đi kèm với chất lượng. Điều đó có nghĩa là, các em nên học nhiều và kết hợp học đúng.

Bắt đầu từ những nguồn chính thống đã qua kiểm duyệt như sách vở của những tác giả, nhà xuất bản uy tín. Học nghe và phát âm theo những phát âm chuẩn nhất. Ví dụ như việc lắng nghe những người bản xứ giao tiếp.

Các vấn đề về lựa chọn trung tâm tiếng Anh

Bên cạnh những vấn đề khi lựa chọn học liệu, các bạn học sinh hiện nay còn gặp vấn đề liên quan đến địa điểm theo học. Hiện nay, học sinh tham gia học thêm rất nhiều. Các trung tâm tiếng Anh mọc lên tại mọi nơi với những lời cam kết về đầu ra hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng uy tín. Và không phải trung tâm nào cũng có những học liệu uy tín và hiệu quả.

Luôn học từ những nguồn chính thống. Đảm bảo tính chính xác cao của nguồn học liệu

Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần vô cùng cẩn trọng trong việc lựa chọn trung tâm tiếng Anh và tài liệu theo học. Mời ba mẹ cùng các con tìm hiểu một số khóa học tiếng Anh tại Toppy. Toppy được đánh giá là một trong những trung tâm tiếng Anh online hàng đầu cả nước. Với cam kết về chất lượng bài giảng cũng như tài liệu tốt nhất. Phù hợp và luôn lấy mục tiêu hàng đầu là vì các em học sinh.

Giảm bớt gánh nặng, áp lực học tập cho con

Chương trình học ngày càng nặng hơn. Vì thế, các con học ở trường đã phải chịu nhiều áp lực. Sự nặng nề của khối lượng kiến thức, số lượng các bài kiểm tra. Và đặc biệt là những yêu cầu khắt khe hơn của môn học. Có thể khiến con cảm thấy chán nản khi học tập trên lớp.

Trái với suy nghĩ của phần đông ba mẹ rằng chương trình học nặng hơn thì cần ép con học nhiều hơn tại nhà. Một trong những bí quyết vàng để con tự tin nắm vững kiến thức tiếng Anh lớp 7 lại đề cao sự tự do trong học tập của con. Đối với tiếng Anh hay bất kỳ một môn học nào khác. Sự yêu thích, đam mê của con đều đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Sử dụng linh hoạt các phương pháp học tập, khơi gợi hứng thú cho trẻ

Thay vì dạy trẻ bằng những phương pháp thông thường. Như làm bài tập, hay nói về những lý thuyết suông và buộc trẻ ghi chép. Ba mẹ ở nhà có thể sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau như: Sử dụng nhiều hình ảnh, hoạt động, dạy thông qua âm thanh,…

Cụ thể hơn, ba mẹ có thể áp dụng bài học vào trong các công việc hàng ngày. Hoặc tổ chức các trò chơi nhỏ giúp các con luyện tập. Phương pháp này rất hữu ích cho kỹ năng nói và viết. Đặc biệt là ở mảng từ vựng, con có điều kiện tốt để mở rộng vốn từ. Tăng khả năng ghi nhớ, có thêm hứng thú học tiếng Anh.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT QG

Chương trình học lớp 11 cũng là chương trình học chuẩn bị để kết thúc chương trình giáo dục phổ thông sau 12 năm học tập. Vì vậy, ở chương trình này là sự tổng hợp của một lượng kiến thức khá lớn. Trong đó có ôn luyện lại các kiến thức ngữ pháp cũ:

Ngữ pháp về các thì, các thời trong tiếng Anh: Thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành,…

 • Câu tường thuật
 • Câu chủ động – bị động
 • Các dạng câu hỏi,…
 • Và học thêm một lượng kiến thức mới tương đối lớn và phức tạp:
 • Câu chẻ ( Cleft Sentence)
 • Câu hỏi đuôi (Tag question)
 • Liên từ ( Conjunctions)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*