Tiếng Việt 5 Tập 1 Tập 2 (Trọn Bộ)

Link Download được cập nhật phía dưới bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ blog Sachhay365.net. Bạn cần tải tài liệu nào. Hãy nhắn tin cho chúng mình tại đây nhé

Xem nhanh bài viết

Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 1,tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 1, tập 2 gồm các bài sau:

Mục lục

Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc của em

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu Ôn tập quy tắc viết C/k, g / gh, ng/ ngh

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc của em

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Chính tả.: Nghe – Viết : Lương Ngọc Quyến Cấu tạo của phần vần

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 3: Việt Nam – Tổ quốc của em

Tập đọc: Lòng dân

Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh Quy tắc đánh dấu thanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Quy tắc đánh dấu thanh

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Kể chuyện: Tiếng Vĩ cầm ở Mỹ Lai

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm Văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Chính tả: Nghe – Viết: Một chuyên gia máy xúc Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa uÔ / ua)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hoà bình

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ê-mi-li, con…

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con. Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa ươ / ưa)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 7: Con người với thiên nhiên

Tập đọc: Những người bạn tốt

Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa lê / la)

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Kể chuyện: Cây Cỏ nước Nam

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng Xanh Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa yê /ya)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Trước Công trời

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

Tập đọc: Cái gì quý nhất ?

Chính tả: Nhớ – Viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Luyện từ và câu: Đại từ

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tuần 10: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 11: Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

Chính tả: Nghe – Viết : Luật Bảo vệ môi trường Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Kể chuyện: Người đi săn và Con nai

Tập đọc: Tiếng vong

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Tuần 12: Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Mùa thảo quả

Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo quả Phân biệt âm đầu s / X, âm cuối t / C

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)

Tuần 13: Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Chính tả: Nghe – Viết : Hành trình của bầy ong Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Tuần 14: Vì hạnh phúc con người

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Chính tả: Nghe – Viết : Chuỗi ngọc lam Phân biệt âm đầu tr:/ch, vần ao / au

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Tập làm van: Làm biên bản cuộc họp

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tuần 15: Vì hạnh phúc con người

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Chính tả: Nghe – viết : Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Phân biệt âm đầu tr / Ch, thanh hỏi / thanh ngã

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Tập làm Văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm Văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

Tuần 16: Vì hạnh phúc con người

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Chính tả: Nghe – Viết: Về ngôi nhà đang Xây Phân biệt các âm đầu r/d / gi, V / d, các vần iêm/im, iêp/ip

Luyện từ và câu: Tống kết vốn từ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện

Tập làm Văn: Tả người (Kiếm tra viết)

Luyện từ và câu: Tống kết vốn từ

Tập làm văn: Làm biên bản một Vụ Việc

Tuần 17: Vì hạnh phúc con người

Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường

Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập làm Văn: Ôn tập về viết đơn

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Tập làm Văn: Trả bài văn tả người

Tuần 18: Ôn tập học kì I

Tuần 19: Người công dân

Tập đọc: Người Công dân số Một

Chính tả: Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Phân biệt âm đầu r/d/gi ; âm chính o/ô

Luyện từ và câu: Câu ghép

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập đọc: Người Công dân số Một (tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn Kểt bài)

Tuần 20: Người công dân

Tập đọc: Thái Sư Trần Thủ Độ

Chính tả: Nghe – Viết: Cánh cam lạc mẹ Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chính o/ô

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Lập Chương trình hoạt động

Tuần 21: Người công dân

Tập đọc: Trí dũng Song toàn

Chính tả: Nghe – viết: Trí dũng song toàn Phân biệt âm đầu r/d/gi; dấu hỏi/dấu ngã

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập làm văn: Lập Chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Chính tả: Nghe – Viết: Hà Nội Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tập đọc: Cao Bằng

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Phân xử tài tình

Chính tả: Nhớ – viết: Cao Bằng Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Chính tả: Nghe – Viết: Núi non hùng Vĩ Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Hộp thư mật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tuần 25: Nhớ nguồn

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Chính tả: Nghe – Viết: Ai là thuỷ tổ loài người Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Cửa Sông

Tập làm văn: Tả đồ vật (Kiểm tra viết)

Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tuần 26: Nhớ nguồn

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Chính tả: Nghe – Viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập làm văn: Tập Viết đoạn đối thoại

Luyện từ và Cầu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tuần 27: Nhớ nguồn

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Chính tả: Nhớ – viết: Cửa sông Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất nước

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29: Nam và nữ

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Chính tả: Nhớ – Viết : Đất nước Luyện tập viết hoa

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Kể Chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Tập đọc: Con gái

Tập làm văn: Tập Viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tuần 30: Nam và nữ

Tập đọc: Thuần phục Sư tử

Chính tả: Nghe – Viết: Cô gái của tương lai Luyện tập viết hoa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tuần 31: Nam và nữ

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả: Nghe – Viết: Tà áo dài Việt Nam Luyện tập viết hoa.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Bầm ơi

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Út Vịnh

Chính tả: Nhớ – Viết : Bầm ơi Luyện tập viết hoa

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Kể chuyện: Nhà Vô địch

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chính tả: Nghe – Viết : Trong lời mẹ hát Luyện tập viết hoa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Trẻ em

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Lớp học trên đường

Chính tả: Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy Luyện tập viết hoa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Tập làm văn: Trả bài Văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập học kì II

Tải Tiếng Việt 5 Tập 1 Tập 2 (Trọn Bộ)

Tiếng Việt 5 Tập 1 Tập 2 (Trọn Bộ)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*