Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Game Giải Trí

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 700

Hôm nay: 88200

Hôm qua: 30650

Tuần này: 517000

Tháng này: 3188750

Năm:64300750

Tổng: 64300750

Mới cập nhật
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Phong Lăng Thiên Hạ

Chương 999

6 giờ trước

6 giờ trước

Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt

Chương 53

1 ngày trước

1 ngày trước

Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Nhược Tuyết Tam Thiên

Chương 668

3 ngày trước

3 ngày trước

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 409

3 ngày trước

3 ngày trước

A Mạch Tòng Quân

Chương 156

3 ngày trước

3 ngày trước

Dị Thế Tà Quân
Dị Thế Tà Quân

Phong Lăng Thiên Hạ

Chương 1279

5 ngày trước

5 ngày trước

 Mật Ngọt Hôn Nhân
Mật Ngọt Hôn Nhân

Cửu Mạch Ly

Chương 880

7 ngày trước

7 ngày trước

Phượng Ẩn Thiên Hạ
Phượng Ẩn Thiên Hạ

Nguyệt Xuất Vân

Chương 26

8 ngày trước

8 ngày trước

Phù Sinh Mộng, Tiếu Vong Thư

Chương 41

10 ngày trước

10 ngày trước

Đế Bá
Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh

Chương 4845

10 ngày trước

10 ngày trước

Dưỡng Thú Thành Phi
Dưỡng Thú Thành Phi

Cửu Trọng Điện

Chương 236

13 ngày trước

13 ngày trước

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

Chương 11

17 ngày trước

17 ngày trước

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông: Truy Sát

Chương 5

17 ngày trước

17 ngày trước

Tú Sắc Nông Gia

Chương 266

18 ngày trước

18 ngày trước

Dấu Mộng
Dấu Mộng

Tuyết Linh Chi

Chương 64

19 ngày trước

19 ngày trước

Cây Tỏi Nổi Giận

Chương 30

20 ngày trước

20 ngày trước

Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 586

20 ngày trước

20 ngày trước

Mèo Hoang
Mèo Hoang

Đinh Mặc

Chương 104

21 ngày trước

21 ngày trước

Nạp Thiếp Ký
Nạp Thiếp Ký

Mộc Dật

Chương 488

21 ngày trước

21 ngày trước

Thương Tâm Tiểu Tiễn

Chương 127

22 ngày trước

22 ngày trước

Nhất Nộ Bạt Kiếm

Chương 45

22 ngày trước

22 ngày trước

Đấu Phá Thương Khung
Đấu Phá Thương Khung

Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương 1642

22 ngày trước

22 ngày trước

Full
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

3 ngày trước

A Mạch Tòng Quân
A Mạch Tòng Quân

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

3 ngày trước

 Mật Ngọt Hôn Nhân
Mật Ngọt Hôn Nhân

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

7 ngày trước

Phượng Ẩn Thiên Hạ
Phượng Ẩn Thiên Hạ

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

8 ngày trước

Phù Sinh Mộng, Tiếu Vong Thư
Phù Sinh Mộng, Tiếu Vong Thư

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

10 ngày trước

Dưỡng Thú Thành Phi
Dưỡng Thú Thành Phi

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

13 ngày trước

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

Full

17 ngày trước

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông: Truy Sát

Full

17 ngày trước

Tú Sắc Nông Gia
Tú Sắc Nông Gia

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

18 ngày trước

Dấu Mộng
Dấu Mộng

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

19 ngày trước

Cây Tỏi Nổi Giận
Cây Tỏi Nổi Giận

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

20 ngày trước

Biên Hoang Truyền Thuyết
Biên Hoang Truyền Thuyết

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

20 ngày trước

Mèo Hoang
Mèo Hoang

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

21 ngày trước

Nạp Thiếp Ký
Nạp Thiếp Ký

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

21 ngày trước

Thương Tâm Tiểu Tiễn
Thương Tâm Tiểu Tiễn

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

22 ngày trước

Nhất Nộ Bạt Kiếm
Nhất Nộ Bạt Kiếm

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

22 ngày trước

Đấu Phá Thương Khung
Đấu Phá Thương Khung

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

22 ngày trước

Kim Ốc Hận
Kim Ốc Hận

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

25 ngày trước

Trùng Sinh Nữ Phụ
Trùng Sinh Nữ Phụ

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

26 ngày trước

Heo Yêu Diêm Vương
Heo Yêu Diêm Vương

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

26 ngày trước

Quỷ Hoàng Phi
Quỷ Hoàng Phi

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

1 tháng trước

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

1 tháng trước

Nỗi Đau Của Đom Đóm
Nỗi Đau Của Đom Đóm

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

1 tháng trước

Huyết Hải Phiêu Hương
Huyết Hải Phiêu Hương

Thiên Tàm Thổ Đậu

Full

1 tháng trước

Game Giải Trí

Thống kê truy cập

Online: 700

Hôm nay: 88250

Hôm qua: 30650

Tuần này: 517050

Tháng này: 3188800

Năm:64300800

Tổng: 64300800

Rút gọn link kiếm tiền
https://auview.net